займ на карту займ на карту срочно без отказа

Konkurs Recytatorski – Skarbka z Gór

Regulamin VIII Konkursu Recytatorskiego
w „Słonecznym Domku”

1. VIII Konkurs Recytatorski odbędzie się 21 lutego 2018 r. w przedszkolu
„Słoneczny Domek”.
2. Tematyka : Dowolny dobór utworów z całego bogactwa poezji dla dzieci.
3. Cele konkursu :
 Popularyzacja literatury dziecięcej
 Rozwijanie dziecięcych zdolności
 Doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, wyrabianie odwagi i śmiałości
 Dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.
4. Warunki uczestnictwa :
 W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkola „Słoneczny Domek”, z każdej grupy wiekowej (3-6)
 Każda grupa może zgłosić do udziału w konkursie dowolną liczbę dzieci
 Zgłoszenie udziału należy kierować do wychowawców grupy w terminie do
15 lutego 2018 r.
 Dzieci do konkursu przygotowują rodzice
 Wydrukowany tekst wiersza należy dostarczyć do wychowawców grupy
 Prezentacje recytatorskie mogą być wzbogacone o środki teatralne (przebranie, rekwizyty).
5. W skład komisji konkursowej wchodzą trzy osoby.
6. Kryteria oceny:
 Recytację ocenia komisja stosując skalę 1-5 punktów
 Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
• Tempo
• Intonacja
• Interpretacja tekstu poetyckiego
• Stopień opanowania pamięciowego tekstu
• Ogólne wrażenie artystyczne (gest, element ruchu, strój).
7. Nagrody:
 Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów
 Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i drobne upominki
 Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody
 Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej Przedszkola.

Zapraszamy do udziału!