Zapisy

Informacje ogólne

Od roku 2016 jesteśmy przedszkolem niepublicznym konkursowym. Oznacza to, iż zostaliśmy wyłonieni w konkursie organizowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy i funkcjonujemy na zasadach przedszkola publicznego.

Nasi Rodzice nie płacą czesnego, a jedynie pokrywają koszty wyżywienia swoich Dzieci.

Dlatego też nabór prowadzony jest w ramach rekrutacji ogłaszanej przez m.st. Warszawa, zazwyczaj od lutego na nowy rok szkolny. Po zakończeniu rekrutacji, w przypadku wolnych miejsc, nabór prowadzony jest z wolnej ręki.
Prosimy o kontakt z sekretariatem sekretariat@slonecznydomek.pl
Zapraszamy do kontaktu!